San Francisco Giants 44-47
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
SF 0 2 1 0 0 0 0 0 1 4 7 0
CLE 0 0 0 2 0 3 0 0 0 5 10 1
5
Cleveland Guardians 56-32

San Francisco Giants @ Cleveland Guardians Lines and Odds

 
 
971 Giants Birdsong (R)
972 Guardians Carrasco (R)
Betting
Line SU ATS O/U
o8.5 44-47 46-45 50-38
-132 56-32 47-41 44-38
Scoring
PPG OPPG
4.42 4.71
4.95 3.85
Powerline Rating i The Powerline rating compares the current line against a stat-driven estimated line and highlights value opportunities.
Current Estimate Edge
 
Hayden Birdsong (R) (SF)
Carlos Carrasco (R) (CLE)
 
-
-
Bet Type Strikeouts
Carlos Carrasco o4.5 -132 + o5.5 +140 o4.5 -151 + o5.5 +145 + o4.5 -136 o4.5 -134
ACT'L 4
u4.5 +104 + u5.5 -190 u4.5 +110 + u5.5 -190 + u4.5 -103 u4.5 even
Hayden Birdsong o3.5 -148 + 4 MORE + o4.5 +130 o3.5 -174 + o4.5 +135 + o3.5 -152 o3.5 -152
ACT'L 5
u3.5 +116 + 4 LESS + u4.5 -175 u3.5 +126 + u4.5 -175 + u3.5 +112 u3.5 +114
Hayden Birdsong 2.5 MORE + o2.5 -105 o2.5 -119 + o2.5 -105 +
ACT'L 2
2.5 LESS + u2.5 -140 u2.5 -115 + u2.5 -130 +
Carlos Carrasco o2.5 even o2.5 even + o2.5 even +
ACT'L 3
u2.5 -140 u2.5 -137 + u2.5 -135 +
Carlos Carrasco o5.5 +115 o5.5 +114 + o5.5 +115 +
ACT'L 6
u5.5 -160 u5.5 -157 + u5.5 -160 +
Hayden Birdsong o4.5 -160 o5.5 +126 + o4.5 -165 +
ACT'L 5
u4.5 +115 u5.5 -174 + u4.5 +120 +
Hayden Birdsong o2.5 +120 o2.5 +143 +
ACT'L 2
u2.5 -155 u2.5 -199 +
Carlos Carrasco 1.5 MORE + o1.5 even o1.5 even +
ACT'L 1
1.5 LESS + u1.5 -135 u1.5 -137 +
Carlos Carrasco o15.5 -120 + 15.5 MORE + o15.5 -120 o15.5 -115 + o15.5 -115 + o15.5 -117 o15.5 -115
ACT'L 15
u15.5 -108 + 15.5 LESS + u15.5 -120 u15.5 -119 + u15.5 -120 + u15.5 -114 u15.5 -113
Hayden Birdsong o14.5 -168 + o14.5 -185 o14.5 -148 + o14.5 -175 + o14.5 -159 o14.5 -159
ACT'L 14
u14.5 +128 + u14.5 +125 u14.5 +108 + u14.5 +130 + u14.5 +118 u14.5 +120
Jhonkensy Noel o0.5 +450
Angel Martinez o0.5 +680 + o0.5 +750 +
PROJ +809
u0.5 -2500 +
Brett Wisely o0.5 +750 + o0.5 +850 o0.5 +650 +
u0.5 -1600 u0.5 -1600 +
David Fry o0.5 +560 o0.5 +550 + o0.5 +500 +
PROJ +488
u0.5 -800 + u0.5 -1000 +
Daniel Schneemann o0.5 +630 + o0.5 +950 o0.5 +750 +
u0.5 -2000 u0.5 -2500 +
Steven Kwan o0.5 +1200 + o0.5 +1250 o0.5 +1000 + o0.5 +950 o0.5 +1150
PROJ +1329
u0.5 -3000 u0.5 -6000 + u0.5 -5000 u0.5 -5000
Brayan Rocchio o0.5 +1300 + o0.5 +1500 o0.5 +1100 +
PROJ +1900
u0.5 -5000 u0.5 -10000 +
Nick Ahmed o0.5 +1200 + o0.5 +1200 o0.5 +1000 +
u0.5 -3000 u0.5 -6000 +
Mike Yastrzemski o0.5 +560 + o0.5 +500 o0.5 +425 +
u0.5 -700 u0.5 -750 +
Michael Conforto o0.5 +500 + o0.5 +550 o0.5 +475 +
ACT'L 1
u0.5 -800 u0.5 -900 +
Patrick Bailey o0.5 +750 + o0.5 +825 o0.5 +750 +
u0.5 -1400 u0.5 -2000 +
Bo Naylor o0.5 +500 o0.5 +725 + o0.5 +650 +
ACT'L 1
u0.5 -1200 + u0.5 -1600 +
Heliot Ramos o0.5 +430 + o0.5 +675 o0.5 +550 +
u0.5 -1100 u0.5 -1200 +
Andres Gimenez o0.5 +870 + o0.5 +1150 o0.5 +900 +
PROJ +669
u0.5 -2500 u0.5 -3500 +
Tyler Freeman o0.5 +600 + o0.5 +1050 o0.5 +800 +
u0.5 -2500 u0.5 -2500 +
Austin Hedges o0.5 +750 + o0.5 +1250 o0.5 +1100 +
u0.5 -3000 u0.5 -8000 +
LaMonte Wade o0.5 +520 + o0.5 +675 o0.5 +550 +
u0.5 -1100 u0.5 -1100 +
Jorge Soler o0.5 +340 + o0.5 +400 o0.5 +380 +
u0.5 -550 u0.5 -650 +
Josh Naylor o0.5 +360 + o0.5 +450 o0.5 +400 +
PROJ +300
u0.5 -650 u0.5 -700 +
Matt Chapman o0.5 +430 + o0.5 +425 o0.5 +400 +
u0.5 -600 u0.5 -700 +
Jose Ramirez o0.5 +340 + o0.5 +375 o0.5 +380 +
PROJ +285
u0.5 -550 u0.5 -650 +
Jorge Soler o0.5 -115 + o0.5 +110 o0.5 +102 + o0.5 +550 +
u0.5 -140 u0.5 -139 + u0.5 -1000 +
Matt Chapman o0.5 -100 + o0.5 +120 o0.5 +108 + o0.5 +600 +
u0.5 -155 u0.5 -148 + u0.5 -1000 +
LaMonte Wade o0.5 -125 + o0.5 even o0.5 -104 + o0.5 +600 +
u0.5 -135 u0.5 -131 + u0.5 -1100 +
Bo Naylor o0.5 +145 o0.5 +150 + o0.5 +136 + o0.5 +145 +
PROJ +104
u0.5 -200 + u0.5 -189 + u0.5 -200 +
Jhonkensy Noel o0.5 -100
Nick Ahmed o0.5 -115 + o0.5 +125 o0.5 +120 + o0.5 +1600 +
u0.5 -165 u0.5 -166 + u0.5 -5000 +
Mike Yastrzemski o0.5 +140 + o0.5 +150 o0.5 +143 + o0.5 +360 +
u0.5 -200 u0.5 -199 + u0.5 -550 +
Michael Conforto o0.5 -110 + o0.5 +115 o0.5 +118 + o0.5 +500 +
u0.5 -155 u0.5 -163 + u0.5 -900 +
Austin Hedges o0.5 -105 + o0.5 +150 o0.5 +275 +
u0.5 -200 u0.5 -400 +
David Fry o0.5 -105 o0.5 -105 + o0.5 -109 + o0.5 -110 +
PROJ +52
u0.5 -125 + u0.5 -125 + u0.5 -125 +
Josh Naylor o0.5 -140 + o0.5 -120 o0.5 -127 + o1.5 +475 +
ACT'L 1
u0.5 -110 u0.5 -108 + u1.5 -800 +
Brett Wisely o0.5 -135 + o0.5 +115 o0.5 +108 + o1.5 +900 +
ACT'L 1
u0.5 -150 u0.5 -148 + u1.5 -1800 +
Steven Kwan o0.5 -210 + o0.5 -190 o0.5 -199 + o1.5 +800 +
ACT'L 1
u0.5 +140 u0.5 +143 + u1.5 -1600 +
Daniel Schneemann o0.5 -130 + o0.5 +110 o0.5 -108 + o0.5 +500 +
u0.5 -145 u0.5 -127 + u0.5 -800 +
Tyler Freeman o0.5 -120 + o0.5 -115 o0.5 -115 + o1.5 +450 +
ACT'L 1
u0.5 -110 u0.5 -119 + u1.5 -750 +
Brayan Rocchio o0.5 -100 + o0.5 even o0.5 -103 + o2.5 +700 +
ACT'L 2
u0.5 -130 u0.5 -133 + u2.5 -1200 +
Jose Ramirez o0.5 -125 + o0.5 -105 o0.5 -111 + o0.5 +550 +
PROJ +35
u0.5 -125 u0.5 -123 + u0.5 -900 +
Heliot Ramos o0.5 -145 + o0.5 -125 o0.5 -129 + o1.5 +475 +
ACT'L 1
u0.5 -105 u0.5 -106 + u1.5 -750 +
Andres Gimenez o0.5 -140 + o0.5 -120 o0.5 -123 + o1.5 +400 +
ACT'L 1
u0.5 -110 u0.5 -111 + u1.5 -600 +
Patrick Bailey o0.5 -130 + o0.5 -120 o0.5 -127 + o1.5 +475 +
ACT'L 1
u0.5 -110 u0.5 -108 + u1.5 -800 +
Angel Martinez o0.5 -120 + o1.5 +1600 +
ACT'L 1
u1.5 -4000 +
Josh Naylor o1.5 +200 o0.5 -284 + o1.5 +200 + o0.5 -286 o0.5 -286
ACT'L 1
u1.5 -275 u0.5 +196 + u1.5 -285 + u0.5 +200 u0.5 +210
Steven Kwan o1.5 +165 o1.5 +146 + o1.5 +155 + o1.5 +170 o1.5 +180
ACT'L 1
u1.5 -225 u1.5 -204 + u1.5 -215 + u1.5 -240 u1.5 -240
Patrick Bailey o0.5 -225 o0.5 -224 + o0.5 -225 + o0.5 -195 o0.5 -195
ACT'L 1
u0.5 +160 u0.5 +159 + u0.5 +165 + u0.5 +145 u0.5 +148
Daniel Schneemann o0.5 -165 o0.5 -199 + o0.5 -170 + o0.5 -190 o0.5 -190
ACT'L 1
u0.5 +130 u0.5 +143 + u0.5 +125 + u0.5 +140 u0.5 +145
Brayan Rocchio o0.5 -165 o0.5 -174 + o0.5 -170 + o0.5 -177 o0.5 -177
ACT'L 2
u0.5 +125 u0.5 +126 + u0.5 +125 + u0.5 +130 u0.5 +133
Nick Ahmed o0.5 -135 o0.5 -135 + o0.5 -135 + o0.5 -137 o0.5 -136
ACT'L 1
u0.5 even u0.5 -101 + u0.5 even + u0.5 +102 u0.5 +105
Mike Yastrzemski o0.5 -160 o0.5 -169 + o0.5 -170 + o0.5 -167 o0.5 -167
u0.5 +125 u0.5 +123 + u0.5 +125 + u0.5 +125 u0.5 +128
Michael Conforto o0.5 -190 o0.5 -199 + o0.5 -200 + o0.5 -190 o0.5 -190
ACT'L 1
u0.5 +145 u0.5 +143 + u0.5 +145 + u0.5 +140 u0.5 +143
Austin Hedges o0.5 -110 o0.5 -110 + o0.5 -114 o0.5 -113
u0.5 -120 u0.5 -125 + u0.5 -117 u0.5 -115
Andres Gimenez o0.5 -210 o0.5 -214 + o0.5 -225 + o0.5 -215 o0.5 -215
ACT'L 1
u0.5 +160 u0.5 +152 + u0.5 +165 + u0.5 +155 u0.5 +160
Bo Naylor o0.5 -140 + o0.5 -148 + o0.5 -145 + o0.5 -148 o0.5 -148
ACT'L 1
u0.5 +110 + u0.5 +108 + u0.5 +105 + u0.5 +110 u0.5 +112
Jorge Soler o0.5 -250 o0.5 -244 + o0.5 -240 + o0.5 -230 o0.5 -230
u0.5 +175 u0.5 +172 + u0.5 +170 + u0.5 +163 u0.5 +170
Heliot Ramos o0.5 -250 o0.5 -264 + o0.5 -265 + o0.5 -235 o0.5 -235
ACT'L 1
u0.5 +190 u0.5 +184 + u0.5 +190 + u0.5 +170 u0.5 +175
Tyler Freeman o0.5 -210 o0.5 -214 + o0.5 -215 + o0.5 -195 o0.5 -195
ACT'L 1
u0.5 +155 u0.5 +152 + u0.5 +155 + u0.5 +143 u0.5 +148
LaMonte Wade o0.5 -210 o0.5 -214 + o0.5 -215 + o0.5 -200 o0.5 -200
u0.5 +160 u0.5 +152 + u0.5 +155 + u0.5 +148 u0.5 +150
Jose Ramirez o0.5 -275 o0.5 -274 + o0.5 -280 + o1.5 +200 o1.5 +210
ACT'L 1
u0.5 +195 u0.5 +190 + u0.5 +200 + u1.5 -286 u1.5 -286
David Fry o0.5 -225 + o0.5 -234 + o0.5 -240 + o0.5 -225 o0.5 -225
PROJ 1.14
u0.5 +170 + u0.5 +165 + u0.5 +170 + u0.5 +163 u0.5 +165
Brett Wisely o0.5 -175 o0.5 -179 + o0.5 -180 + o0.5 -175 o0.5 -175
ACT'L 2
u0.5 +130 u0.5 +129 + u0.5 +130 + u0.5 +128 u0.5 +132
Angel Martinez o0.5 -200 + o0.5 -210 o0.5 -210
ACT'L 1
u0.5 +145 + u0.5 +155 u0.5 +155
Matt Chapman o0.5 -200 o0.5 -214 + o0.5 -210 + o0.5 -210 o0.5 -210
ACT'L 1
u0.5 +155 u0.5 +152 + u0.5 +155 + u0.5 +155 u0.5 +155
Matt Chapman o1.5 +114 + o1.5 +120 + o1.5 +123 o1.5 +125
ACT'L 2
u1.5 -157 + u1.5 -165 + u1.5 -180 u1.5 -180
David Fry o1.5 +123 + o1.5 +125 + o1.5 +123 o1.5 +128
PROJ 1.97
u1.5 -169 + u1.5 -170 + u1.5 -180 u1.5 -180
Michael Conforto o1.5 +136 + o1.5 +140 + o1.5 +138 o1.5 +143
ACT'L 4
u1.5 -189 + u1.5 -195 + u1.5 -200 u1.5 -200
Jose Ramirez 1.5 MORE + o1.5 -103 + o1.5 even + o1.5 -107 o1.5 -106
ACT'L 2
1.5 LESS + u1.5 -133 + u1.5 -140 + u1.5 -134 u1.5 -132
Heliot Ramos o1.5 +116 + o1.5 +120 + o1.5 +125 o1.5 +130
ACT'L 1
u1.5 -160 + u1.5 -160 + u1.5 -182 u1.5 -182
Jorge Soler o1.5 +104 + o1.5 +110 + o1.5 +112 o1.5 +114
u1.5 -142 + u1.5 -145 + u1.5 -159 u1.5 -159
Josh Naylor o1.5 +102 + o1.5 even + o1.5 even o1.5 +102
ACT'L 1
u1.5 -139 + u1.5 -135 + u1.5 -143 u1.5 -141
LaMonte Wade o1.5 +129 + o1.5 +130 + o1.5 +138 o1.5 +143
u1.5 -179 + u1.5 -180 + u1.5 -200 u1.5 -200
Tyler Freeman o1.5 +146 + o1.5 +150 + o1.5 +160 o1.5 +165
ACT'L 1
u1.5 -204 + u1.5 -205 + u1.5 -240 u1.5 -240
Steven Kwan o1.5 -101 + o1.5 +105 + o1.5 +110 o1.5 +112
ACT'L 1
u1.5 -135 + u1.5 -145 + u1.5 -157 u1.5 -157
Andres Gimenez o1.5 +146 + o1.5 +150 + o1.5 +148 o1.5 +148
ACT'L 1
u1.5 -204 + u1.5 -205 + u1.5 -220 u1.5 -220
Patrick Bailey o1.5 +133 + o1.5 +140 + o1.5 +155 o1.5 +160
ACT'L 1
u1.5 -184 + u1.5 -195 + u1.5 -230 u1.5 -230
Nick Ahmed o0.5 -135 + o0.5 -135 + o1.5 +195 o1.5 +205
ACT'L 2
u0.5 -101 + u0.5 even + u1.5 -305 u1.5 -305
Angel Martinez o0.5 -200 + o1.5 +143 o1.5 +148
ACT'L 1
u0.5 +145 + u1.5 -210 u1.5 -210
Brett Wisely o0.5 -179 + o0.5 -180 + o1.5 +163 o1.5 +170
ACT'L 3
u0.5 +129 + u0.5 +130 + u1.5 -250 u1.5 -250
Daniel Schneemann o0.5 -199 + o0.5 -170 + o1.5 +160 o1.5 +165
ACT'L 2
u0.5 +143 + u0.5 +125 + u1.5 -240 u1.5 -240
Mike Yastrzemski o0.5 -169 + o0.5 -170 + o1.5 +148 o1.5 +148
u0.5 +123 + u0.5 +125 + u1.5 -220 u1.5 -220
Austin Hedges o0.5 -110 + o1.5 +230 o1.5 +245
u0.5 -125 + u1.5 -385 u1.5 -385
Brayan Rocchio o0.5 -174 + o0.5 -170 + o1.5 +180 o1.5 +180
ACT'L 2
u0.5 +126 + u0.5 +125 + u1.5 -275 u1.5 -275
Bo Naylor o0.5 -148 + o0.5 -145 + o1.5 +180 o1.5 +188
ACT'L 4
u0.5 +108 + u0.5 +105 + u1.5 -278 u1.5 -278
Jorge Soler o0.5 +185 o0.5 +165 + o0.5 +190 + o0.5 +175 o0.5 +175
u0.5 -250 u0.5 -234 + u0.5 -265 + u0.5 -250 u0.5 -250
Heliot Ramos o0.5 +190 o0.5 +178 + o0.5 +190 + o0.5 +188 o0.5 +190
ACT'L 1
u0.5 -250 u0.5 -254 + u0.5 -265 + u0.5 -278 u0.5 -278
Brayan Rocchio o0.5 +260 o0.5 +213 + o0.5 +265 + o0.5 +230 o0.5 +230
PROJ 0.4
u0.5 -375 u0.5 -314 + u0.5 -390 + u0.5 -345 u0.5 -345
Tyler Freeman o0.5 +180 o0.5 +165 + o0.5 +180 + o0.5 +185 o0.5 +188
u0.5 -250 u0.5 -234 + u0.5 -255 + u0.5 -275 u0.5 -275
Daniel Schneemann o0.5 +190 o0.5 +178 + o0.5 +190 + o0.5 +180 o0.5 +188
ACT'L 1
u0.5 -250 u0.5 -254 + u0.5 -270 + u0.5 -265 u0.5 -265
David Fry o0.5 +145 + o0.5 +146 + o0.5 +140 + o0.5 +155 o0.5 +155
PROJ 0.5
u0.5 -190 + u0.5 -204 + u0.5 -195 + u0.5 -225 u0.5 -220
Austin Hedges o0.5 +280 o0.5 +285 + o0.5 +240 o0.5 +245
u0.5 -400 u0.5 -450 + u0.5 -375 u0.5 -375
Michael Conforto o0.5 +190 o0.5 +178 + o0.5 +185 + o0.5 +180 o0.5 +190
ACT'L 3
u0.5 -250 u0.5 -254 + u0.5 -265 + u0.5 -275 u0.5 -275
LaMonte Wade o0.5 +240 o0.5 +227 + o0.5 +245 + o0.5 +210 o0.5 +210
u0.5 -350 u0.5 -339 + u0.5 -360 + u0.5 -315 u0.5 -315
Bo Naylor o0.5 +200 + o0.5 +190 + o0.5 +195 + o0.5 +215 o0.5 +215
ACT'L 3
u0.5 -275 + u0.5 -274 + u0.5 -280 + u0.5 -315 u0.5 -315
Nick Ahmed o0.5 +310 o0.5 +287 + o0.5 +310 + o0.5 +220 o0.5 +225
u0.5 -450 u0.5 -454 + u0.5 -500 + u0.5 -335 u0.5 -335
Andres Gimenez o0.5 +200 o0.5 +196 + o0.5 +205 + o0.5 +200 o0.5 +200
PROJ 0.48
u0.5 -275 u0.5 -284 + u0.5 -285 + u0.5 -295 u0.5 -295
Angel Martinez o0.5 +210 + o0.5 +200 o0.5 +200
PROJ 0.55
u0.5 -300 + u0.5 -295 u0.5 -295
Patrick Bailey o0.5 +190 o0.5 +172 + o0.5 +190 + o0.5 +190 o0.5 +190
u0.5 -250 u0.5 -244 + u0.5 -265 + u0.5 -278 u0.5 -278
Steven Kwan o0.5 +210 o0.5 +184 + o0.5 +210 + o0.5 +210 o0.5 +215
PROJ 0.54
u0.5 -300 u0.5 -264 + u0.5 -295 + u0.5 -315 u0.5 -315
Matt Chapman o0.5 +160 o0.5 +146 + o0.5 +155 + o0.5 +163 o0.5 +163
u0.5 -210 u0.5 -204 + u0.5 -215 + u0.5 -235 u0.5 -235
Jose Ramirez o0.5 +135 o0.5 +116 + o0.5 +130 + o0.5 +117 o0.5 +120
PROJ 0.58
u0.5 -175 u0.5 -160 + u0.5 -175 + u0.5 -165 u0.5 -162
Mike Yastrzemski o0.5 +190 o0.5 +178 + o0.5 +185 + o0.5 +185 o0.5 +185
u0.5 -250 u0.5 -254 + u0.5 -260 + u0.5 -275 u0.5 -275
Josh Naylor o0.5 +120 o0.5 +108 + o0.5 +115 + o0.5 +108 o0.5 +110
ACT'L 1
u0.5 -155 u0.5 -148 + u0.5 -155 + u0.5 -152 u0.5 -150
Brett Wisely o0.5 +225 o0.5 +208 + o0.5 +225 + o0.5 +210 o0.5 +210
u0.5 -300 u0.5 -304 + u0.5 -320 + u0.5 -315 u0.5 -315
Mike Yastrzemski o0.5 +1300
Nick Ahmed o0.5 +775 o0.5 +850 +
u0.5 -3000 u0.5 -3000 +
Patrick Bailey o0.5 +1300
Steven Kwan o0.5 +650 o0.5 +700 + o0.5 +550 o0.5 +575
PROJ 0.08
u0.5 -2000 u0.5 -1800 + u0.5 -1250 u0.5 -1250
Michael Conforto o0.5 +1500 +
Brayan Rocchio o0.5 +800 o0.5 +850 +
PROJ 0.04
u0.5 -3000 u0.5 -3000 +
Austin Hedges o0.5 +1450
Jose Ramirez o0.5 +360 o0.5 +380 + o0.5 +320 o0.5 +340
PROJ 0.1
u0.5 -650 u0.5 -650 + u0.5 -560 u0.5 -560
Andres Gimenez o0.5 +375 o0.5 +400 + o0.5 +350 o0.5 +370
PROJ 0.09
u0.5 -700 u0.5 -700 + u0.5 -625 u0.5 -625
LaMonte Wade o0.5 +1450
Josh Naylor o0.5 +1050 o0.5 +1100 +
PROJ 0.03
u0.5 -10000 u0.5 -10000 +
Daniel Schneemann o0.5 +800 o0.5 +900 +
u0.5 -3000 u0.5 -3500 +
David Fry o0.5 +1000 + o0.5 +1100 +
PROJ 0.03
u0.5 -10000 + u0.5 -10000 +
Matt Chapman o0.5 +900 o0.5 +950 +
u0.5 -10000 u0.5 -5000 +
Bo Naylor o0.5 +1100 + o0.5 +1200 +
PROJ 0.03
u0.5 -20000 +
Brett Wisely o0.5 +875 o0.5 +950 +
u0.5 -5000 u0.5 -4000 +
Tyler Freeman o0.5 +475 o0.5 +500 + o0.5 +450 o0.5 +475
u0.5 -1100 u0.5 -1000 + u0.5 -910 u0.5 -910
Heliot Ramos o0.5 +1100 o0.5 +1200 +
u0.5 -20000 +

Head-to-Head Series History

Guardians
vs.
Giants

Giants are 7-3 (70%) in moneyline bets in their last 10 games against CLE for 3.36 total units won

Guardians
vs.
Giants

Giants are 7-3 (70%) in runline bets in their last 10 games against CLE for 3.36 total units won

Guardians
vs.
Giants

Giants are 6-4 (60%) in over bets in their last 10 games against CLE for 1.45 total units won

Pitching
Pitching IP OUTS HA RA ER BBA HRA K
H. Birdsong 4.2 14 5 2 2 2 0 5
S. Hjelle 1 3 4 3 3 0 1 1
R. Walker 1.1 4 1 0 0 0 0 0
E. Miller 1 3 0 0 0 1 0 1
Hitting
Hitting AB H 1B HR BASES R RBI BB SO SB
J. Soler 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L. Wade Jr. 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H. Ramos 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0
P. Bailey 4 1 1 0 1 1 0 0 1 0
M. Chapman 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0
M. Conforto 4 1 0 1 4 1 3 0 2 0
M. Yastrzemski 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
B. Wisely 4 2 1 0 3 0 0 0 0 0
N. Ahmed 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0
A. Slater 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L. Matos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitching
Pitching IP OUTS HA RA ER BBA HRA K
C. Carrasco 5 15 6 3 3 1 1 4
C. Smith 1 3 0 0 0 0 0 1
T. Herrin 1 3 0 0 0 0 0 1
H. Gaddis 1 3 0 0 0 0 0 0
E. Clase 1 3 1 1 1 0 0 0
Hitting
Hitting AB H 1B HR BASES R RBI BB SO SB
S. Kwan 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0
A. Martínez 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0
J. Ramírez 4 1 0 0 2 1 0 0 1 0
J. Naylor 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0
D. Schneemann 3 1 0 0 2 0 1 0 1 0
A. Giménez 4 1 1 0 1 1 0 0 1 0
T. Freeman 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0
A. Hedges 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
B. Rocchio 3 2 2 0 2 0 0 0 1 0
B. Naylor 2 1 0 1 4 1 3 0 0 0
J. Noel 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
RL ML Team Opp ML RL Score O/U

SF Giants

 • Robbie Ray (SP) Ray is recovering from Tommy John surgery and has been placed on the 60-day injured list. He will miss the first half of the 2024 season. 02/03 · Out · Elbow
 • Wilmer Flores (1B) Flores is dealing with a right knee tendonitis and has been placed on the 10-day injured list. He is expected to return in mid-July. 06/28 · Out · Knee
 • Alex Cobb (SP) Cobb is recovering from hip surgery and has been added to the 60-day injured list. He is expected to miss the first half of the 2024 season. 11/01 · Out · Hip
 • Tom Murphy (C) Murphy is dealing a left knee sprain and has been placed on the 60-day injured list. He is expected to return in mid-July. 05/04 · Out · Knee
 • Blake Snell (SP) Snell is dealing with a left groin strain and has been placed on the 15-day injured list. He is expected to return in July. 06/02 · Out · Groin
 • Thairo Estrada (2B) Estrada is dealing with a left wrist sprain and has been placed on the 10-day injured list. He is expected to return in mid-July. 06/28 · Out · Wrist
 • Tristan Beck (RP) Beck is dealing with a upper right arm aneurysm and has been placed on the 60-day injured list. He is expected to miss the first half of the 2024 season. 03/03 · Out · Vascular
 • Ethan Small (RP) Small is battling a right oblique strain and has been placed on the 60-day injured list. He is expected to miss the first half of the 2024 season. 03/25 · Out · Oblique
 • Austin Warren (RP) Warren is recovering from Tommy John surgery and has been placed on the 60-day injured list. He is expected to return in July. 04/25 · Out · Elbow
 • Keaton Winn (SP) Winn is dealing with right elbow inflammation and has been placed on the 15-day injured list. 06/21 · Out · Elbow
 • Jung Hoo Lee (CF) Lee is dealing with a torn labrum and has been placed on the 60-day injured list. He underwent surgery to repair the torn labrum, and he is expected to miss the remainder of the 2024 season. 05/17 · Out · Shoulder

CLE Guardians

 • Matthew Boyd (SP) Boyd is recovering from Tommy John surgery and has been placed on the 15-day injured list. He is expected to return in August. 06/26 · Out · Elbow
 • Shane Bieber (SP) Bieber is recovering from Tommy John surgery and has been placed on the 60-day injured list. He is expected to miss the remainder of the 2024 season. 04/06 · Out · Elbow
 • Trevor Stephan (RP) Stephan is battling a UCL injury and has been placed on the 60-day injured list. He is expected to miss the 2024 season. 03/25 · Out · Elbow
 • James Karinchak (RP) Karinchak is battling right shoulder inflammation and has been placed on the 60-day injured list. 03/25 · Out · Shoulder
 • Will Brennan (RF) Brennan is dealing with an oblique injury and has been placed on the 10-day injured list. He is expected to return in early July. 06/27 · Out · Oblique